Ventilation

En av våra stora uppgifter utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll är ventilationsarbeten av olika slag, så som rensning, injustering och utförande av OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll.

Vi har Riksbehörighet på alla slags förekommande ventilationssystem.

 

För beställning kontakta oss på telefon: 0435-501 71 eller skicka ett mail.

Skorstensfejaren - en totalpartner i ventilation och värme!