Att tänka på när man köper eller byter värmepanna
 

 Vilka av följande aspekter är viktigast?

  •  låg driftskostnad
  •   lätt skötsel
  •   hög säkerhet
  •   volym - hur stor plats får systemet ta?
  •   miljöanpassning

Vilka bränsleslag har jag tillgång till? Till vilket pris? Vilken typ av panna finns redan i huset? Behöver den bytas eller går det att komplettera med andra funktioner?

Se även "Kort om lagar och förordningar"

Uppvärmning och miljö

Vedeldning kan vid felaktig skötsel innebära nedsmutsning av närmiljön.

Dock är det ett inhemskt, förnyelsebart bränsle som inte påverkar koldioxidbalansen, vilket t.ex. olja gör.

Har du frågor, vänd dig till oss.


Skorstensfejaren - en totalpartner i ventilation och värme!