Sotning

 

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs. Sotning bidrar till att minska bränsleförbrukningen och till en bättre miljö.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.
Hur ofta sotning ska göras bestämmer kommunen. För att få reda på vad som gäller din anläggning ber vi dig att kontakta oss. 


Skorstensfejaren - en totalpartner i ventilation och värme!