Kort om lagar och förordningar

 

Det finns ett antal lagar och regler som du måste ta hänsyn till när du ska bygga till, bygga om, byta och sköta din värmepanna eller lokaleldstad. Här följer en mycket kort sammanfattning av vilka regler som gäller - när det gäller detaljregler, fråga skorstensfejaren om hjälp. Han är proffs på området.

Plan- och bygglagen heter den övergripande lag som reglerar hur byggnadsverk ska uppföras. Till denna lag hör plan- och byggförordningen.

Bygger man nytt eller bygger om måste man följa lagen och förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, som reglerar vilka tekniska krav som kan ställas på byggnader.

Under dessa lagar och förordningar ligger Boverkets byggregler, och Boverkets konstruktionsregler, som detaljreglerar funktionskraven i byggnaden. Här finns olika avsnitt med regler om hur installationen av en värmepanna ska se ut, hur rökkanaler ska vara byggda och hur pannrummet skall konstrueras för att vara godkänt.

 

Skorstensfejaren - en totalpartner i ventilation och värme!