Besiktningsförberedelser
 

Har du kontrollerat nedanstående innan du bokar en besiktning så underlättar du för både oss och dig!

 

För beställning kontakta oss på telefonnummer 0435-501 71 eller skicka ett mail.

Skorstensfejaren - en totalpartner i ventilation och värme!