Taksäkerhet

 

Det är viktigt att taksäkerheten är god på er fastighet. Grunden är att det skall finnas fast förankrade takskyddsanordningar, vilket även innefattar ett fast förankrat glidskydd för markstegen.

Har ni era takskyddsanordningar i ordning? Läs om bestämmelserna på www.taksakerhet.se >>
 

 

 

Skorstensfejaren - en totalpartner i ventilation och värme!