Enkätundersökning angående
Sotning och Brandskyddskontroll
 
       

Vad tycker du om sotarens/brandskyddskontrollantens bemötande i allmänhet?
  Mycket bra   Bra   Dåligt   Mycket dåligt

Vad anser du om kvalitén på sotarens/brandskyddskontrollantens arbete?
  Mycket bra   Bra   Dåligt   Mycket dåligt

Hur lätt eller svårt upplever du att det är att få kontakt med sotningsdistriktet?
  Mycket lätt   Lätt   Svårt     Mycket svårt

Vad tycker du om kontorspersonalens bemötande och service?
  Mycket bra   Bra   Dåligt   Mycket dåligt

Namn:
E-mailadress:
Telefon:
Meddelande:

(frivilligt) (frivilligt) (frivilligt)